Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Θα τα καταφέρουν ποτέ;

Γίνονται ελάχιστα πράγματα και πολλά πράγματα γίνονται υπερβολικά αργά.