Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Τοξικός καπνός

Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός που δημιουργεί εκτός των άλλων πρόβλημα ορατότητας...