Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Τουρκικό ερευνητικό Bilim 2

Την Παρασκευή ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα προκλητική NAVTEX για την διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών...