Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Turkcell

Πρόκειται για το 55% της τουρκικής εταιρείας...