Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, 2021

Uni Systems

Με την ίδρυση της νέας οντότητας ενισχύεται το πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο...

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις λύσεις Fusion Treasury, Fusion Risk και Fusion Global PAYplus που θα πλαισιώνονται από υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης στις τοπικές αγορές...

Οι Uni Systems και Netlinkz θα συνεργαστούν σε πρωτοβουλίες και έργα καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη...