Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021

Βελίκα

Ανάλογες εικόνες σε μικρότερη κλίμακα, καταγράφονται στα παράλια του νομού Λάρισας...