Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται στην προωθούμενη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων.

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος, στο Κανάλι της Βουλής...

Tην Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τα σφαλίστηκα ταμεία σε έως και 120 δόσεις υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος. Η ρύθμιση αφορά σε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. ...

Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών πλέον περνά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων προς τα Ταμεία