Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Υγειονομικές βόμβες

Σε αυτή, ζητούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τον κορωνοϊό λέγοντας πως οι εκπαιδευόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία είναι υγειονομικές βόμβες...