Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Τι δείχνει έρευνα για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το α” τρίμηνο του 2015

ergazomenoi_7

Συνεχή ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα καταδεικνύει τριμηνιαία έρευνα της Manpower για τις προοπτικές απασχόλησης κατά το β’ τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με τη Manpower, οι προβλέψεις για το β’ τρίμηνο δείχνουν ότι όσοι αναζητούν εργασία θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την σταθερή πορεία προσλήψεων για την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2015 καθώς το 21% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, το 7% προβλέπει μείωση και το 70% δεν αναμένει κάποια αλλαγή στον αριθμό των απασχολούμενων.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +11%, και αποτελούν την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη από το δ” τρίμηνο του 2008, μετά από 3 χρόνια σταδιακής βελτίωσης. Οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι εργοδότες και των τεσσάρων κατηγοριών με βάση το μέγεθος οργανισμών αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το β” τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την έρευνα. Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες εργοδότες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού: οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 10-49 εργαζόμενους, οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν 50-249 εργαζόμενους και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 250 ή περισσότερους εργαζόμενους.

Τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης καταγράφουν οι εργοδότες των μεγάλου και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίοι καταγράφουν συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +16% και +15% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +10% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και +8% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας αναμένουν, σύμφωνα με την έρευνα, αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών και στον τομέα του Τουρισμού, όπου οι προοπτικές ανέρχονται σε +24% και +20% αντίστοιχα.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων, με προοπτικές της τάξης του +15% ενώ οι προοπτικές ανέρχονται σε +8% και +7% στον τομέα της Μεταποίησης και τον τομέα Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης, αντίστοιχα. Οι πιο αποδυναμωμένες προοπτικές, στο +1%, καταγράφονται στον τομέα Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το α” τρίμηνο του 2015. Σημαντική βελτίωση της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφεται από τους εργοδότες του τομέα Τουρισμού, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 8 και 7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα στους τομείς της Γεωργίας και των Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Ωστόσο, οι εργοδότες καταγράφουν αποδυναμωμένα σχέδια προσλήψεων σε τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι προοπτικές για τον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) μειώνονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Μεταποίησης και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Τουρισμού.

Οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών καταγράφουν αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα Ηλεκτρισμoύ, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης. Παράλληλα, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναμένουν αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής αναμένουν σταθερό ρυθμό προσλήψεων, με συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +12% ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για όσους αναζητούν εργασία, με Προοπτικές της τάξης του +10%.

Σε σύγκριση με το α” τρίμηνο του 2015, οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν βελτίωση των Προοπτικών κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται ελαφρώς και στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, όπου οι προοπτικές ενισχύονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα και κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By