Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, 2023

Την Πέμπτη «ανοίγει» η υποβολή αιτήσεων για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 2 Μαρτίου

asfalistikatameia_aftodioikisi.gr_

Από την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, θα μπορούν οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στη λεγόμενη ρύθμιση των 100 δόσεων. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία υπάγονται οι ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2 Μαρτίου 2015, που αφορούν δηλαδή σε εισφορές μισθολογικών περιόδων έως και τον Ιανουάριο 2015, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Όπως τονίζεται και στην επιστολή του ΙΚΑ, η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί για τους οφειλέτες, μια «τελευταία ευκαιρία».

Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα (στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές του Ιανουαρίου 2015). Εάν η οφειλή είναι άνω των 5.000 ευρώ προσαυξάνεται με 0,25% μηνιαία (χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, προσαύξηση ή ποινή). Για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία μηνιαία προσαύξηση.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων μπορεί να φτάσει μέχρι τις 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 50 ευρώ. Με τον νέο νόμο δίνεται στους οφειλέτες η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και σε αριθμό δόσεων που οι ίδιοι θα επιλέξουν, απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών (εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων), ως ακολούθως:

-Έκπτωση 100% για εφάπαξ καταβολή της οφειλής
-Έκπτωση 80% για ρύθμιση έως 36 δόσεις
-Έκπτωση 70% για ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις
-Έκπτωση 60% για ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις
-Έκπτωση 50% για ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών του Φεβρουαρίου 2015 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου καθώς και των τρεχουσών εισφορών από εκεί και έπειτα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του οφειλέτη. Κάθε δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για την καταβολή των δόσεων αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

By