Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Το επιχειρησιακό σχέδιο ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων

lefta735_151113

Το Επιχειρησιακό της Σχέδιο για το 2016 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Επιχειρησιακό Σχέδιο συμβαδίζει με τους Στρατηγικού Στόχους της Γ.Γ.Δ.Ε. και ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων, καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Οργανισμού και ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Η Γ.Γ.Δ.Ε. αξιολόγησε το εξωτερικό της περιβάλλον, αποτίμησε την υφιστάμενη κατάσταση στο εσωτερικό της και έθεσε τις προτεραιότητές της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι για το σύνολο των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προσδιορίστηκαν δράσεις και έργα για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, την επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Η δημοσιοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξυπηρετεί τη διαφάνεια, καθώς οι πολίτες μπορούν να γνωρίζουν με σαφήνεια τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της Γ.Γ.Δ.Ε., ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν το έργο της.

By