Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ

Ποια είναι τα νέα μέλη μετά τη σημερινή συνεδρίαση

dei_monades

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα.

Αναλυτικά:

Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 7.4.2018.

Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Αλεξάκης Παναγιώτης, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2015.

Γούτσος Σταύρος, Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Θωμόγλου Παύλος, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 17.12.2015.

• Καραλευθέρης Παντελής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.

Κορωνιωτάκης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Πραμμαντιώτης Παναγιώτης, Διδάκτωρ Φυσικός / Υπάλληλος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε., Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Ταυρής Φίλιππος, Τραπεζικός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016.

Φωτόπουλος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.

By