Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Το ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη για διακοπή της λειτουργίας των μεταλλείων στις Σκουριές

Κανονικά θα λειτουργούν πλέον οι Σκουριές

skourletis-4

Οριστικά σε λειτουργία τα μεταλλεία χρυσού στην Χαλκιδική της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός». Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας σε δύο διασκέψεις της, κεκλεισμένων των θυρών, ακύρωσε -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες-την απόφαση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,Παν. Σκουρλέτη, και το έγγραφο της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, για ανάκληση της λειτουργίας των μεταλλείων.

Είχε προηγηθεί πριν από ένα μήνα απόφαση του τμήματος αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε κάνει έκανε δεκτή την αίτηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των σωματείων των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και με προσωρινή διαταγή ανέστειλε την επίμαχη απόφαση με την οποία τα μεταλλεία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάκληση της λειτουργίας του μεταλλείου έγινε από τον υπουργό με το επιχείρημα ότι παραβιάστηκε ο όρος που ανέφερε ότι οι προβλεπόμενες δοκιμές των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και Σκουριών έπρεπε να γίνουν επιτόπου, εντός των εγκαταστάσεων των μεταλλείων και όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία.

Τώρα οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτές τις κύριες προσφυγές τόσο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», όσο και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των άλλων Σωματείων των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός». Η σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία ελήφθη κατά τις δύο διασκέψεις, αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα.

Επισημαίνεται ότι στην απόφαση -προπομπό της σημερινής, το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ είχε κρίνει ότι από μόνο του το γεγονός ότι οι εργαστηριακές δοκιμές δεν έγιναν επιτόπου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά στο εξωτερικό δεν αρκεί για να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος, μεταξύ των άλλων ανέφεραν, ότι η αιτιολογία ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ’ ενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ’ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη-αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την διοίκηση».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By