Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Το ΣτΕ γνωμοδότησε υπέρ της ανέγερσης εργοστασίου στις Σκουριές

Με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο της Επικρατείας ουσιαστικά ξεμπλοκάρει τη διαδικασία

symvoulio-epikrateias

«Ναι στην ανέγερση βιομηχανικής μονάδας και συγκεκριμένα εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις Σκουριές Χαλκιδικής από την ανώνυμη εταιρεία » Ελληνικός Χρυσός», είπε το πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας «ξεμπλοκάροντας» την διαδικασία.

Το Ε΄ Τμήμα με την υπ΄ αρθμ. 1449/2015 απόφασή του έκρινε ότι με μη νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας το αίτημα της «Ελληνικός Χρυσός» για «την έγκριση παρέκκλισης» κατασκευής εργοστασίου εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στις Σκουρίες.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι για την ανέγερση βιομηχανικών μονάδων και άλλων υποστηρικτικών της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, που χωροθετούνται μέσα στην μεταλλευτική παραχώρηση δεν ισχύουν οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ούτε και το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 αλλά αποκλειστικά η σχετική διάταξη του Μεταλλευτικού Κώδικα (άρθρο 161 παράγραφος 2).

Ο Μεταλλευτικός Κώδικας προβλέπει ότι για τη ανέγερση εργοστασίων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση και την επεξεργασία μεταλλευμάτων, μέσα στον μεταλλευτικό χώρο, απαιτείται άδεια της πολεοδομικής αρχής, η οποία όμως χορηγείται «κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας».

Όπως ωστόσο επεσήμαναν οι σύμβουλοι επικρατείας η νομοθεσία ορίζει ότι οι άδειες αυτές δύνανται να χορηγούνται κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων, ωστόσο «η διατύπωση αυτή δεν έχει την έννοια ότι καθιερώνει διακριτική ευχέρεια της πολεοδομικής αρχής να χορηγεί ή όχι την παρέκκλιση, αλλά εισάγει δέσμια αρμοδιότητα αυτής να εγκρίνει την παρέκκλιση».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By