Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Το υπουργείο Οικονομίας αμφισβητεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Η πορεία των βασικών οικονομικών δεικτών δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για νέα μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του έτους και προσέγγιση του ετήσιου στόχου για ανάπτυξη 1,8% το 2017, αναφέρει το τελευταίο δελτίο του υπουργείου Οικονομίας στο οποίο μεταξύ άλλων αμφισβητούνται τα ευρήματα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Η πρόσφατη δηµοσίευση της έκθεσης Global Competitiveness Report του World Economic Forum ( W E F ) για την ανταγωνιστικότητα που εµφάνισε την Ελλάδα στην 87η θέση της διεθνούς κατάταξης, δηλαδή πολύ χαµηλά και µία θέση χειρότερα από αυτή του 2016, έδωσε λαβή για πολλαπλές επικρίσεις όσον αφορά στην ικανότητα της χώρας να προσελκύσει επενδύσεις και να επιστρέψει στην ανάπτυξη», αναφέρει το υπουργείο.

Και προσθέτει: «Πρόκειται για µία ακόµη εσφαλµένη εκτίµηση διεθνούς οργανισµού η οποία ελέγχεται για την µεθοδολογία της. Αλλά, προτού εξετάσουµε την εν λόγω εκτίµηση του WEF για την ελληνική ανταγωνιστικότητα, πρέπει να τονίσουµε πως η µέτρηση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι µία απλή ή µονοσήµαντη διαδικασία – δεν υπάρχει συµφωνηµένος ορισµός ή σαφώς καθορισµένος δείκτης».

Το υπουργείο αναφέρει ότι με βάση τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας «μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την 87η θέση κατάταξης που δίνει η έκθεση του WEF στην Ελλάδα ως προβληματική σε επίπεδο αξιοπιστίας».

Ακόμη στο δελτίο αναφέρεται ότι:

«Στο συμπέρασμα αυτό οδηγείται κανείς εύκολα αν αναλογιστεί το μικρό δείγμα συγκριτικά με τις άλλες χώρες που χρησιμοποίησε ο αρμόδιος φορέας για την Ελλάδα (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ) και ότι στην 4η και 5η θέση των «πλέον προβληματικών παραγόντων για την επιχειρηματικότητα» (βλέπε την σελίδα 130 της έκθεσης) συναντάμε την «πολιτική αστάθεια” και την «κυβερνητική αστάθεια/πραξικοπήματα» αντίστοιχα. Τα προβλήματα αυτά όχι μόνον είναι αδιανόητα για την Ελλάδα, αλλά δεν τέθηκαν στον ίδιο βαθμό ούτε για χώρες που αντιμετώπισαν σχετικές καταστάσεις όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος. Αξίζει ακόμη να τονιστεί πως καμία από τις ευρωπαϊκές χώρες που υπολείπονται της Ελλάδος σε ανταγωνιστικότητα (2016) με βάση την αξιολόγηση του Euro Plus Monitor δεν βρίσκεται μετά την 87η θέση του WEF.

«Το πλέον αποκαλυπτικό, όμως, είναι το γεγονός ότι ενώ οι εκθέσεις του WEF δείχνουν την Ελλάδα να κατρακυλά από την 44η θέση διεθνούς ανταγωνιστικότητας το 2007 στην 87η το 2017, ο δείκτης Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ) βάσει τελικών τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) εμφανίζει βελτίωση ανταγωνιστικότητας το ίδιο διάστημα (έως α’ τρίμηνο 2017) κατά 6,9% και ο αντίστοιχος δείκτης του ΟΟΣΑ εμφανίζει βελτίωση 8,7% στο ίδιο διάστημα».

Κλείνοντας το κεφάλαιο για την Ανταγωνιστικότητα της χώρα το δελτίο του υπουργείου Οικονομιάς αναφέρει: «Ανεξάρτητα, πάντως, από τις άμεσες ή έμμεσες εκτιμήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, η τελευταία αποτυπώνεται ανάγλυφα, εκ του αποτελέσματος, σε μεγέθη όπως είναι το ΑΕΠ και οι εξαγωγές, οι δείκτες οικονομικού κλίματος, οι ξένες επενδύσεις και η απασχόληση».

By