Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα €574 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 35.668 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες σε 39.253 εκατ. ευρώ

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 5.580 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 11.440 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 35.668 εκατ. ευρώ, από 28.247 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 39.253 εκατ. ευρώ, από 41.212 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021.

By