Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

ΤτΕ: Σημαντική μείωση παρουσίασαν τα επιτόκια καταθέσεων

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε οριακή μείωση

trapeza ths ellados

Σημαντική μείωση παρουσίασε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων τον Ιούλιο του 2015, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+3,82% (ΤτΕ).

Το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε οριακή μείωση, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου να αυξηθεί κατά 28 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί στις 3,94 εκατοστιαίες μονάδες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,78%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,25%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,31%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε οριακή μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,72%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,55%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,26%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,64%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,64%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 89 μονάδες βάσης στο 5,83% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 58 μονάδες βάσης στο 3,94%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,72%.

Επίσης, σύμφωνα με την ΤτΕ, μείωση παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2015, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στις 4,17 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,87%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 5,04%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,81%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,55%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 2,82%, το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,99%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,26%.

By