Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

Ξεκινά το κυνήγι των μεγαλοοφειλετών από τα νέα Κέντρα Είσπραξης

Ενεργοποιείται τη Δευτέρα (25/9) το πρώτο από τα δύο νέα εισπρακτικά κέντρα (ΚΕΒΕΙΣ) που θα ασχοληθούν με τους μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου αλλά και όσους αγνόησαν την επανένταξη στις ρυθμίσεις οφειλών αλλά και τη ρύθμιση για χρέη στην πανδημία. Τον Ιανουάριο του 2024 θα λειτουργήσει και το δεύτερο εισπρακτικό στη Θεσσαλονίκη που θα ασχοληθεί με τους οφειλέτες της Βόρειας Ελλάδας. Στόχος των ΚΕΒΕΙΣ είναι η παρακολούθηση, η βεβαίωση και η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες προσεγγίζουν τα 105 δισ. ευρώ.

Ήδη, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των μεγάλων οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν και εν συνεχεία τα νεοσύστατα ΚΕΒΕΙΣ θα προχωρήσουν σε προγράμματα πλειστηριασμών και κατασχέσεων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα πλειστηριασμών περιλαμβάνει σήμερα 18 ακίνητα.

Πλέον, οι κανόνες για την είσπραξη των αρρύθμιστων χρεών, ακόμη και για τις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα αναγκαστικά μέτρα, είναι «οριζόντιοι και ενιαίοι και δεν σηκώνουν την παραμικρή παρερμηνεία και απόκλιση στις αποφάσεις και στους στόχους που προβλέπονται αντίστοιχα». Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των δύο νέων υπηρεσιών σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:

  1. Επιβολή αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων από το Δημόσιο για την αποπληρωμή των «κόκκινων χρεών».
  2. Έλεγχος, επαλήθευση και διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων.
  3. Κατηγοριοποίηση των οφειλετών με βάση το ύψος της οφειλής και εντοπισμός ανά γεωγραφική περιοχή με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων με στίγμα για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες που αλλάζουν συχνά διεύθυνση κατοικίας, εργασίας ή επαγγελματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα ο «φάκελός» τους να μεταφέρεται από ΔΟΥ σε ΔΟΥ.
  4. Αυτόματη παρακολούθηση για την πορεία και την εξέλιξη της «κόκκινης οφειλής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο πρώτο εξάμηνο του έτους έφθασαν τα 104,9 δισ. ευρώ με εισπράξιμα να θεωρούνται τα 78,6 δισ. ευρώ. Τα «φρέσκα» χρέη (σ.σ. του 2023) αυξήθηκαν κατά 397 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο και συνολικά στο εξάμηνο ανήλθαν σε 2,841 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των οφειλών, μόλις το 4,8% (δηλαδή χρέη 5 δισ. ευρώ), έχουν μπει σε πρόγραμμα τμηματικής εξόφλησης ενώ από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και το 46,5% από επιχειρήσεις. Επίσης, τα χρέη από πρόστιμα ανέρχονται σε 34,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης. Με βάση την ίδια «ακτινογραφία»:

  • Το 28,1% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.),
  • το 22,7% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.) και
  • ένα ποσοστό 2,7% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
By