Κυριακή, 29 Μαΐου, 2022

Ξεκινούν τα μαθήματα κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος το πρόγραμμα των μαθημάτων κολύμβησης στα πλαίσια της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στη Γ” και Δ” Τάξη των δημοτικών σχολείων.

Τα μαθήματα εφαρμόστηκαν πρώτη φορά το σχολικό έτος 2016-2017 σε σαράντα τρεις (43) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών κολύμβησης των ομάδων Φυσικής Αγωγής τα οποία απεστάλησαν στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο μάθημα της κολύμβησης συμμετείχαν 40.000 παιδιά από 2.210 τμήματα των σχολικών μονάδων της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των μαθημάτων θα είναι 8 έως 12 εντός του διδακτικού έτους. Τα μαθήματα θα ολοκληρώνονται εντός ενός τριμήνου, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις (π.χ. λόγω καιρικών συνθηκών κ.ά) όπου δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των μαθημάτων σε περισσότερα του ενός τρίμηνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις (κονδύλια κάλυψης μετακίνησης των μαθητών/τριών από και προς τα κολυμβητήρια, ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό και κολυμβητήρια) για την αποφυγή οποιονδήποτε δυσλειτουργιών, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της χώρας.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων οδήγησε στην επιτυχία του προγράμματος κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και γι” αυτό αποφασίστηκε η συνέχιση του.

Στόχος της διδασκαλίας των μαθημάτων κολύμβησης είναι:

Η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής
Ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο περιβάλλον
Η αποφυγή του πνιγμού
Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσα στο νερό
Η εξάσκηση των βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων
Η εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο μέσα από το παιχνίδι και τη ψυχαγωγία
Η υιοθέτηση συμπεριφοράς σεβασμού προς τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον

(Visited 1 times, 1 visits today)
By