Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023

Ξεπέρασε τον στόχο για τα κόκκινα δάνεια το 2017 η Εθνική Τράπεζα

Ξεπέρασε τον στόχο για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά 830 εκατ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα, η οποία πέτυχε μείωση του κόκκινου χαρτοφυλακίου της για έβδομο συνεχές τρίμηνο, ενώ αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που απεξαρτήθηκε πλήρως από τον ακριβό δανεισμό του ELA.

Το δ” τρίμηνο του 2017, τα εγχώρια NPEs μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων NPEs και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Στην Ελλάδα, ο δείκτηςNPEs διαμορφώθηκε σε 44,1%, σημειώνοντας πτώση ύψους 113 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε κατά 175 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας το 32,3%

Η ΕΤΕ διατηρεί τα χαμηλότερα επίπεδα NPEs και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μεταξύ των εγχώριων τραπεζών, σε συνδυασμό με τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 56% και 76% στην Ελλάδα, αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σήμερα σε μόλις 2,8 δισ. ευρώ από 12,3 δισ. ευρώ το τέλος του 2016, με μηδενική εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA. Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 1,7 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω εποχικότητας αλλά και της αύξησης στα υπόλοιπα καταθέσεων των επιχειρήσεων.

Η τράπεζα έχει δημιουργήσει απόθεμα ρευστότητας, το οποίο διασφαλίζει την απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA, ενώ παρέχει στην ΕΤΕ τη δυνατότητα να διευρύνει τις χορηγήσεις σε υγιείς επιχειρήσεις κατά το 2018, προς όφελος των καθαρών επιτοκιακών εσόδων.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 809 εκατ. ευρώ το 2017 (+5% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+42% σε ετήσια βάση) και τη περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-7% σε ετήσια βάση).

Τέλος, ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 17,0% και σε 16,7% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

«Σε μία χρονιά ανάπτυξης, αν και χαμηλότερης της αρχικά αναμενόμενης, για την Ελληνική οικονομία, η ΕΤΕ κατάφερε να ισχυροποιήσει τα αποτελέσματά της στους βασικούς τομείς των εγχώριων δραστηριοτήτων της, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τον ισολογισμό της», σημειώνει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ.

«Από πλευράς ρευστότητας, η ΕΤΕ είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA στα τέλη Νοεμβρίου, αντανακλώντας την παραδοσιακά ισχυρή καταθετική βάση της Τράπεζας, κυρίως στις καταθέσεις χαμηλού κόστους, καθώς και τη ρευστότητα προερχόμενη από τις αποεπενδύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα ρευστότητας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην ΕΤΕ να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις κατά τη διάρκεια του 2018», προσθέτει.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By