Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Υδρογονάνθρακες: Ανοίγει ο δρόμος για έρευνες νότια της Κρήτης

Τις διαδικασίες παραχώρησης του θαλάσσιου οικοπέδου Νότια της Κρήτης, πέραν των μπλοκ που έχουν ήδη εκχωρηθεί για έρευνα και εκμετάλλευση Δυτικά και Νοτιοδυτικά του νησιού στην κοινοπραξία Τotal –ExxonMobil-ΕΛΠΕ, επιταχύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πράσινο φως για νέες παραχωρήσεις έδωσε πρόσφατα, ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, εγκρίνοντας την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων αφορά σε συνολική έκταση 33,933 Km2 και η έγκριση της μελέτης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, η παραχώρηση όταν και εφόσον υπάρξει σχετική κυβερνητική απόφαση.

Με βάση τη ΣΜΠΕ που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρεις κύριες φάσεις:

-Έρευνα: κατά το στάδιο αυτό ερευνώνται οι ελπιδοφόρες περιοχές, με σεισμικές έρευνες, προκειμένου να εντοπιστούν στόχοι, δηλαδή κατάλληλες τεκτονικές ή και στρωματογραφικές δομές στο υπέδαφος, που μπορεί να έχουν λειτουργήσει ως παγίδες υγρών και αερίων υδρογονανθράκων. Στους στόχους περιλαμβάνονται μια ή περισσότερες ερευνητικές γεωτρήσεις.

Σε περίπτωση ανεύρεσης υδρογονανθράκων, με βάση τα δεδομένα της διάτρησης και των δοκιμών παραγωγής προσδιορίζονται οι παραγωγικές ζώνες (ταμιευτήρες) και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα κάθε πεδίου. Σε περίπτωση μη εντοπισμού εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων δεν υλοποιείται η επόμενη φάση της ανάπτυξης.

-Ανάπτυξη και παραγωγή: Γίνεται η εξόρυξη υδρογονανθράκων με αξιοποίηση των γεωτρήσεων του προηγούμενου σταδίου ή την όρυξη νέων, καθώς και η κατεργασία, η αποθήκευση και η μεταφορά αυτών και των παραπροϊόντων τους σε εγκαταστάσεις φόρτωσης για περαιτέρω διάθεση.

Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η υλοποίηση όλης της απαραίτητης υποδομής, όπως εγκαταστάσεις κατεργασίας, προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης, δίκτυο αγωγών μεταφοράς κ.ά. Η κατεργασία των εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων προκειμένου να καταστούν εμπορεύσιμοι δεν περιλαμβάνει τη διύλιση.

-Αποξήλωση-αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων και αποκατάσταση περιοχής: Μετά την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης ενός πεδίου υδρογονανθράκων ακολουθεί η φάση της σφράγισης των σωληνώσεων όλων των ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων, της αποσυναρμολόγησης και της απομάκρυνσης όλων των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των υποδομών παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς, και η αποκατάσταση της περιοχής.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By