Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Κατά 1,5 φορά υπερκαλύφθηκε η αύξηση της Alpha Bank

Από μεγάλη επιτυχία εστέφθη η πρώτη αύξηση κεφαλαίου συστημικής τράπεζας.

fosphotos.com | Alexandros Katsis
fosphotos.com | Alexandros Katsis

Οι ιδιώτες μέτοχοι οδήγησαν σύμφωνα με πληροφορίες σε σημαντική υπερκάλυψη κατά 1,5 φορές των ζητούμενων κεφαλαίων. Η τράπεζα κατάφερε να συγκεντρώσει τα 550 εκατ ευρώ δηλαδή το 12% της αύξησης κεφαλαίου των 4,57 δισεκ. ευρώ και να παραμείνει εν δυνάμει ιδιωτική. Το ποσό των 92,9 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής συμμετοχής από επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης και συνυπολογίζοντας την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Alpha Bank διαμορφώνονται σε 7,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν σε δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων 13,7% έναντι ορίου 9%

(Visited 1 times, 1 visits today)
By