Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Υπερωριακή απασχόληση μέσω e-mail και SMS

Μέσω e- mail ή ακόμη και με ένα απλό μήνυμα κινητού τηλεφώνου, θα μπορούν στο εξής οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να δηλώνουν την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού τους.

Από την 1η Ιουλίου γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική και εκ των προτέρων δήλωση των υπερωριών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και ενεργοποιεί τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την αυστηρή τήρηση των κανόνων για τις υπερωρίες και την υπερεργασία.

Προβλέπεται μεταβατικό διάστημα δύο μηνών, κατά το οποίο θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών.

Η μεταβατική περίοδος κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου και από τότε η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο. Από 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή τροποποίησης ωραρίου μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

Πέρυσι το ΣΕΠΕ είχε επιβάλει μεγάλα πρόστιμα σε πιστωτικά ιδρύματα που απασχολούσαν εργαζόμενους πέραν του ωραρίου εργασίας τους, υπό καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς όμως να έχουν δηλωθεί, ενώ δεν υπήρχε ούτε το ειδικό βιβλίο υπερωριών.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόσφατος νόμος ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 με ευρεία πλειοψηφία και περιελάμβανε διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καταπολέμηση της απλήρωτης, αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Στην ίδια υπουργική απόφαση περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει ή ενημερωθεί με εξώδικο.

Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου θεραπεύει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Η ΥΑ ορίζει τον τρόπο υποβολής του σχετικού εντύπου στην “Εργάνη” υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο, είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By