Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου, 2023

Υπερταμείο: Εκτός λίστας 2.392 ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Για την ανάκληση της μεταβίβασης 2.938 ακινήτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το «Έθνος», η εξουσιοδότηση της ανάκλησης είναι αποτέλεσμα του ότι 2.392 ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 196 του νόμου 4389/2016.
Όπως σηµειώνεται στο ΦΕΚ, το ΚΥΣΟΙΠ «αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονοµικών να ανακαλέσει εν µέρει τη µε αριθµό ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 (2320 Β) απόφασή του µε την οποία µεταβιβάστηκαν στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου 10.119 ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά το µέρος αυτής µε το οποίο µεταβιβάστηκαν στην εν λόγω εταιρεία 2.330 ακίνητα, τα οποία διαλαµβάνονται στον ως άνω, υπό στοιχείο 15 κατάλογο, τα οποία εξαιρούνται της µεταβίβασης σύµφωνα µε το αρ. 196 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει και όπως αυτά εξειδικεύονται µε Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ)».

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) που είχε προσφύγει για την εξαίρεση των των 2.392 ΚΑΕΚ από τη λίστα του Υπερταµείου στο ΣτΕ, θεωρεί ότι είναι σηµαντικό που η λέξη η οποία χρησιµοποιείται στο ΦΕΚ είναι «ανάκληση», ωστόσο κρατά µία επιφύλαξη µέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης Τσακαλώτου, που είναι και η εφαρµοστέα, «για να σιγουρευτούµε ότι δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σηµείο µε το θέµα της διαχείρισης των ακινήτων, που είναι και το µεγάλο επίδικο, το σηµείο τριβής και η µεγάλη απαίτηση θεσµών και Υπερταµείου, το οποίο µάλιστα παρενέβη στο ΣτΕ για να µην εξαιρεθούν τα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ακίνητα από τη λίστα».

Το υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιεί σήμερα εσπευσμένα συνέντευξη Τύπου με θέμα τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για «την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας».

Οι οκτώ φορείς υποστηρίζουν ότι είναι αντισυνταγµατικές, παράνοµες και αντίθετες στη διεθνή σύµβαση της Γρανάδας οι δύο κυβερνητικές αποφάσεις µε τις οποίες µεταβιβάζονται προς εκποίηση αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, µουσεία, προστατευόµενες περιοχές Natura και Ramsar, δασικές εκτάσεις, αιγιαλοί κ.λπ. 10.119 ακινήτων του ∆ηµοσίου. Γι” αυτό ζητούν να ακυρωθούν οι επίµαχες αποφάσεις του ΚΥΣΟΙΠ (18 Ιουνίου 2018) και του υπουργού Οικονοµικών (19 Ιουνίου 2018).
Κατά τη συζήτηση, µάλιστα, θα προταθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, η έκδοση προδικαστικής απόφασης: Αυτό αναµένεται να εισηγηθεί η πάρεδρος ∆ήµητρα Μαυροπόδη, ζητώντας µε την έκδοση προδικαστικής απόφασης να δίδεται ρητή προθεσµία στην κυβέρνηση να στείλει πλήρεις φακέλους µε στοιχεία και τις απόψεις της διοίκησης.

By