Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Υπόνοιες για ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας αφήνει η Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης προαναγγέλει αναβαθμίσεις για χώρες της ΕΕ και κάνει λόγο για «υβριδική έξοδο» της Ελλάδας.

Σε ενδεχόμενη αναβάθμιση από τη Fitch Ratings μπορεί να… ελπίζει η Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ο οίκος αξιολόγησης, σε έκθεση που συνέταξε τη Δευτέρα, αναφέρει πως θα προχωρήσει σε αναβαθμίσει ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα η Fitch μιλά για «υβριδική έξοδο» από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο 2018, δηλαδή χωρίς προληπτική γραμμή πίστωσης αλλά υπό σημαντικές προϋποθέσεις από τους πιστωτές.

Ένας «μηχανισμός προσαρμοσμένος στην ανάπτυξη», που θα συνδέει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους με την πραγματική οικονομική ανάπτυξη κατά την περίοδο μετά το πρόγραμμα, είναι πιθανό να συμφωνηθεί κατά την τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος.

«Κατά την άποψή μας, αυτό θα ήταν μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αυξάνει την εμπιστοσύνη ότι το δημόσιο χρέος θα παραμείνει σε βιώσιμη πορεία, ενόψει των δυσμενών συγκυριακών εξελίξεων», σχολιάζεται.

Επίσης, αναφέρεται στην έκθεση, ορισμένες εκ των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αναβαθμιστούν τους αμέσως 24 μήνες, ενώ ήδη από τον Οκτώβριο του 2017 έχουν αναβαθμιστεί οι πιστοληπτικές ικανότητες έξι κρατών: Κύπρου, Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Παράλληλα, τρεις χώρες απολαμβάνουν θετικές προοπτικές (outlook),Ανδόρα, Κύπρος και Ελλάδα, ενώ, σε αντίθετο κλίμα, το outlook για το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αρνητικό, εν αναμονή αποχώρησης από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Ο αμερικανικός οίκος υπογραμμίζει ως κινδύνους για τις οικονομίες της Ε.Ε. το υψηλό δημόσιο χρέος και τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ θετικά αποτιμάται η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

«Η μείωση του χρέους αποτελεί μια μακροπρόθεσμη πρόκληση που ενδέχεται να παρεμποδιστεί από τις πολιτικές εξελίξεις.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η διατήρηση της τρέχουσας δυναμικής χωρίς μεγαλύτερες μειώσεις του δημόσιου χρέους, με την πάροδο του χρόνου.

Η βραδύτερη αύξηση του ΑΕΠ και τα υψηλότερα επιτόκια θα αποτελέσουν πρόκληση για τη δυναμική του χρέους σε υπερχρεωμένες χώρες.

Πέρα από το 2018, ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω δημοσιονομικές προσπάθειες σε αυτές τις χώρες για να θέσουν το χρέος σε σταθερή καθοδική πορεία.

Η εφαρμογή αυστηρότερων δημοσιονομικών πολιτικών εκτιμάται ως δύσκολη, δεδομένης της πτώσης της πολιτικής υποστήριξης για τη δημοσιονομική αυστηρότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.

Αυτό υπογραμμίστηκε από τα ισχυρά εκλογικά αποτελέσματα για τα ευρωσκεπτικιστικά/λαϊκίστικα κόμματα, κυρίως στις ιταλικές γενικές εκλογές του Μαρτίου (2018)», επισημαίνεται.

Να υπενθυμιστεί ότι η Fitch έχει ήδη αναθεωρήσει επί τα βελτίω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2018 και το 2019, σε 2,5% και 1,8%, αντιστοίχως (περισσότερα εδώ).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By