Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 170.000 δηλώσεις πόθεν έσχες

Την ηλεκτρονική υποβολή 170.000 δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά εφέτος εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για τη χρήση έτους 2015 στο πληροφοριακό σύστημα www.pothen.gr και η προσπάθεια στέφτηκε «με απόλυτη επιτυχία» αφού υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά δίχως προβλήματα πάνω από 170 χιλιάδες δηλώσεις πόθεν έσχες.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για τις επόμενες χρήσεις η διαδικασία προβλέπεται περισσότερο απλοποιημένη για τους υπόχρεους καθώς θα απαιτείται μόνο δήλωση των ετήσιων μεταβολών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία αναφέρει πως ελλείψεις ή ανακρίβειες υποβληθείσας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο εντός μηνός από την υποβολή της.

«Για όσους υπόχρεους δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης έως την 30-7-2017 με επιβολή μόνο διοικητικού προστίμου. Η μη υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της άνω καταληκτικής προθεσμίας της 30-7-2017 επιφέρει ποινικές κυρώσεις», αναφέρει σχετικά η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται πως για τις κατηγορίες των υπόχρεων, ήτοι δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής, μέχρις εκδόσεως των οριστικών αποφάσεων αναστέλλεται η υποχρέωσή τους για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By