Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

Υπουργείο Ανάπτυξης: Χρηματοδοτούνται 45 ακόμη επιχειρηματικές προτάσεις

Τη χρηματοδότηση επιπλέον 45 εγκεκριμένων προτάσεων επιχειρήσεων για επενδύσεις στο κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η δημόσια δαπάνη για τις νέες προτάσεις που εντάχθηκαν στο Β” Κύκλο του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», και ειδικότερα στην «Παρέμβαση Ι», φθάνει τα 13,65 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κάθε ενισχυόμενο έργο εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Σημειώνεται πως η «Παρέμβαση Ι» στον Β΄ Κύκλο επέκτεινε τη στόχευσή της, πέραν των ΜμΕ επιχειρήσεων και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά την καινοτομική επιχειρηματικότητα με την ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού για ερευνητικά έργα, την εξέλιξη του επιπέδου καινοτομίας στους 8 θεματικούς τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και την συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει τις πολιτικές και τα κίνητρα που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσα από την Έρευνα και Ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού υψηλής εκπαιδευτικής στάθμης.

Μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίστηκε η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού ένταξης της «Παρέμβασης Ι» (Ενιαία Δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ») για να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις έλαβαν υψηλή βαθμολογία, να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα εξετάζουμε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του προϋπολογισμού για την Παρέμβαση II ώστε να δοθεί και εκεί, δηλαδή στις Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, η σχετική δυνατότητα, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By