Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για την προεδρία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας την περασμένη Παρασκευή εξουσιοδοτήθηκε από το υπουργικό συμβούλιο να προτείνει στη Βουλή τρεις υποψηφίους για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιλέγοντας αυστηρά μεταξύ των έξι αρχαιότερων (επετηρίδα) -για κάθε θέση- δικαστικών λειτουργών.

Κατά συνέπεια ο υπουργός Δικαιοσύνης, καλείται από τους έξι δικαστές κατά αρχαιότητα κάθε κλάδου (αντιπροέδρους και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου) να επιλέξει τρεις και να προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης θα είναι μεταξύ των οι εξής έξι αντιπροέδρων:

-Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια,

-Γεώργιoς Λέκκας, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019),

-Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,

-Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος,

-Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δυο χρόνια και

-Δήμητρα Κoκoτίvη, αποχωρεί σε δυο χρόνια.

Παράλληλα, για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης θα είναι μεταξύ των εξής αντεισαγγελέων: Δημητρίου Δασoύλα, Βασίλειου Πλιώτα, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, Βασιλικής Θεoδώρoυ, Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ και Παvαγιώτη Καραγιάvvη.

Ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019), από το εισαγγελικό σώμα, ο Βασίλειος Πλίωτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δυο χρόνια.

Να σημειωθεί ότι μετά την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου θα ανακύψουν νέα κενά στις θέσεις των αντιπροέδρων και αντεισαγγελέων, ανάλογα με τις επιλογές, δηλαδή εάν η θέση του εισαγγελέα θα καλυφθεί από τον εισαγγελικό κλάδο ή τον κλάδο των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου.

Πάντως, μέχρι τις έως τώρα ενδείξεις ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγιου θα προέρχεται από τον εισαγγελικό κλάδο.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By