Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2020

Γκούρια

Το χρέος είπε πρέπει να εξεταστεί από τους πιστωτές, τόνισε – Πρέπει να βελτιωθεί το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα – Πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές – Η ανεργία αν και μειώθηκε είναι υψηλή, ενώ αρκετές θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης Η ...

ΑΕ και ΕΠΕ απαλάσσονται της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών τους