Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

ημερομηνία λήξης

Αν δεν αφορούσε το παρόν και το μέλλον της χώρας (τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας) θα άξιζε να αφήσει κάποιος τον κυβερνητικό τραγέλαφο να συνεχιστεί μέχρι να καταρρεύσει από τις δομικές αντιφάσεις από τις οποίες συντίθεται. ...

Η κατανάλωση των τροφίμων ύστερα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης απαγορεύεται