Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Το άνοιγμα του σταθμού γίνεται στο πλαίσιο του φετινού Open House...