Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, 2019

Προϊσταμένη Αρχής

Θεωρητικά, το τμήμα θα μπορούσε να λειτουργήσει με άνεση με τους υπόλοιπους 25 εργαζόμενους...