Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, 2020

Προϊσταμένη Αρχής

Θεωρητικά, το τμήμα θα μπορούσε να λειτουργήσει με άνεση με τους υπόλοιπους 25 εργαζόμενους...