Τρίτη, 13 Απριλίου, 2021

Aegean: Αγορά 40.000 μετοχών από την Autohellas έναντι €173.970

Η Aegean ανακοίνωσε ότι η Autohellas ΑΤΕΕ προχώρησε στην αγορά 40.000 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 173.970,55 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς αυτήν, ότι η Autohellas ATEE συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 19/2/2021 σε αγορά 40.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 173.970,55 Ευρώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By