Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Autohellas

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει...

Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους (ΕΑΤ) για το α΄εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα 1,1 εκατ. ευρώ...

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής, εν μέσω κορωνοϊού, η εταιρεία υιοθετεί τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών...

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 8%. Αύξηση 15,7% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της Autohellas το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανερχόμενες στα 112,1 ...

Η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων και αναμένεται να εξασφαλίσει στην εταιρεία μεσοπρόθεσμη ρευστότητα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ-EIB), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΕΠ-EIF), η KfW και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσαν ότι ...

Στα 64,4 εκατ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου Στα 151,ε εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της Autohellas για την οικονομική χρήση του 2013, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2012, της τάξης του 0,4%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ...