Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2020

Autohellas: Μείωση 18,3% των εσόδων το α΄ εξάμηνο του 2020, στα 211,4 εκατ. ευρώ – Στο 1,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Σε 211,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Autohellas το α΄ εξάμηνο του 2020, έναντι 258,8 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 18,3%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση 15,8% φθάνοντας τα 57,7 εκατ. ευρώ από 68,5 εκατ. ευρώ το 2019, με τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) να ανέρχονται σε 10,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη του ομίλου μετά από φόρους (ΕΑΤ) για το α΄εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα 1,1 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ταυτόχρονα, για τον όμιλο, θετικό στοιχείο του α΄εξαμήνου 2020 ήταν οι θετικές ταμειακές ροές που ανήλθαν σε 51,8 εκατ. ευρώ και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 25,9 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η περίοδος του δεύτερου τριμήνου 2020 παρουσίασε δύο δεδομένα που επηρέασαν σημαντικά τον όμιλο της Autohellas.

Πρώτον περιλάμβανε 40 μέρες καθολικού κλεισίματος της αγοράς, που περιόρισαν την δραστηριότητα εμπορίας καινούργιων και τον κλάδο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεύτερον, κατά τους τρεις αυτούς μήνες, οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό ήταν σχεδόν μηδενικές, γεγονός που περιόρισε δραστικά τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Αντιθέτως, ο κλάδος μακροχρόνιων μισθώσεων έμεινε ανεπηρέαστος, αφού οι συμβάσεις παρέμειναν ενεργές. Με αυτά τα δεδομένα, το β΄τρίμηνο στηρίχθηκε στη δραστηριότητα των μακροχρόνιων μισθώσεων, αλλά και στη σταδιακή ανάκαμψη της εμπορίας καινούργιων αυτοκινήτων μετά την πάροδο του lockdown και τη σταδιακή άρση των περιορισμών στη μετακίνηση μετά τα μέσα Μαΐου.

Ο όμιλος, παράλληλα, κατά την περίοδο του δεύτερου τριμήνου, προχώρησε σε περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έδωσε η Πολιτεία και λαμβάνοντας μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους του. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, ήταν το οριακό θετικό αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου και η βελτίωση των ταμειακών ροών παρά τις αντίξοες συνθήκες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By