Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Ανδρεάδης: Το προσφυγικό μπορεί να αναδειχτεί στον μεγαλύτερο κίνδυνο

Mε κοινή επιστολή που απέστειλαν ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ προς τον πρωθυπουργό στις αρχές Αυγούστου κατατέθηκαν προτάσεις και μέτρα που μπορούν να υποστηρίξουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

ÓõíÜíôçóç ôïõ õðïõñãïý Õðïäïìþí, ÃéÜííç Ñáãêïýóç, ìå ôï ðñïåäñåßï ôïõ Ä.Ó. ôïõ ÓÅÔÅ (Óýíäåóìïò Åëëçíéêþí Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí). Óôç öùôïãñáößá ï ðñüåäñïò ôïõ ÓÅÔÅ ÁíäñÝáò ÁíäñåÜäçò, ÐáñáóêåõÞ 29 Éïõëßïõ 2011. (EUROKINISSI / ÌÐÏËÁÑÇ ÔÁÔÉÁÍÁ)

«To προσφυγικό μπορεί να αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία» προειδοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) Ανδρέας Ανδρεάδης. «Δεν υπάρχει κίνδυνος μόνο για τον τουρισμό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά μεγαλύτερος κίνδυνος για τις προοπτικές του τουρισμού σε όλη τη χώρα και την οικονομίας μας» τόνισε.

Σημειώνεται ότι με κοινή επιστολή που απέστειλαν ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ προς τον πρωθυπουργό στις αρχές Αυγούστου κατατέθηκαν προτάσεις και μέτρα που μπορούν να υποστηρίξουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δοκιμάζονται από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «…παρά τις αρχικές, θετικές, εκτιμήσεις που είχαν εκφραστεί για το 2016 για μία καλή τουριστική περίοδο, οι συλλογικοί φορείς των τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων, των συγκεκριμένων νησιωτικών περιοχών, διαπιστώνουν μία μεγάλη ανάσχεση της τουριστικής κίνησης (οι φορείς της Λέσβου, για παράδειγμα, αναφέρουν σε έγγραφό τους, πτώση της ζήτησης κατά 80%), που ακυρώνει αυτές τις προβλέψεις στην πράξη και οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι στο τέλος της τουριστικής περιόδου θα υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εισερχόμενων επιβατών με διεθνείς πτήσεις που για τον Ιούνιο έδειξαν συντριπτικές μειώσεις: -18% για την Κω, -39% για την Σάμο και -63% για την Λέσβο».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, στα νησιά αυτά υπό κανονικές συνθήκες απασχολούνται περί τους 25.000 μισθωτούς εργαζόμενους τους χειμερινούς μήνες και περί τους 40.000 τους μήνες αιχμής της τουριστικής δραστηριότητας.

«Με εκτιμώμενο (βάσει στοιχείων ΙΚΑ) μέσο μηνιαίο μισθό 900 ευρώ, τα υπό κανονικές συνθήκες επίπεδα απασχόλησης στα νησιά Κω, Λέσβο, Σάμο, Χίο αποφέρουν σε ετήσια βάση περίπου 150 εκατ. ευρώ εισφορές στο ΙΚΑ και πάνω από 300 εκατ. ευρώ καθαρούς μισθούς, που κατά κύριο λόγο στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Αν η μείωση των αφίξεων επιφέρει μια μείωση της απασχόλησης τους μήνες τουριστικής αιχμής κατά 10.000 μισθωτούς εργαζόμενους – δηλ. να απασχολούνται 30.000 τους καλοκαιρινούς μήνες αντί για 40.000 – οι άμεσες επιπτώσεις θα είναι η απώλεια περισσότερων από 30 εκατ. ευρώ από καθαρούς μισθούς που δαπανώνται στην τοπική οικονομία και, επιπλέον, το δημόσιο θα επιβαρυνθεί με 30 εκατ. ευρώ από απώλεια ασφαλιστικών εισφορών και δαπάνη επιδομάτων ανεργίας.

Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας αριθμός επιχειρήσεων θα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία τους» σημειώνουν οι φορείς.

(Visited 1 times, 1 visits today)