Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Χαμηλή η φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα: Δεν εισπράττεται το 20% των φόρων

Εάν η φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα, δηλαδή η είσπραξη των βεβαιωμένων από τη φορολογική διοίκηση φόρων, ήταν στο μέσο επίπεδο της ευρωζώνης, τότε «χαράτσια» όπως η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος θα είχαν καταργηθεί ήδη από καιρό.

Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εμπρόθεσμη πληρωμή των φόρων, ετησίως οι φορολογικές αρχές εισπράττουν εμπρόθεσμα 4- 4,5 δισ. ευρώ λιγότερους φόρους, από αυτούς που έχουν βεβαιώσει.

Η εικόνα της τελευταίας τετραετίας είναι χαρακτηριστική. Το 2016 εισπράχθηκε μόλις το 80,88% των συνολικά βεβαιωμένων φόρων από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τη φορολογία ακινήτων. Το 2017 το σχετικό ποσοστό ήταν στο 80,67%, το 2018 στο 80,83% και το 2019 κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα.

Αναλυτικότερα:

Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα το 2016 ήταν 9,7 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ εκείνης της χρονιάς ήταν 11,4 δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα μόλις το 84,60% του συνόλου.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν το 2016 στα 3,9 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,6 δισ. ευρώ, ήτοι το 68,62% του συνολικού φόρου. Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν το 2016 στα 3,9 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 3,5 δισ. ευρώ, ήτοι το 88,79% του συνολικού φόρου.

Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν το 2016 σε 2,8 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 3,8 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 74,12% του συνόλου.

Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα το 2017 ήταν 10,1 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ εκείνης της χρονιάς ήταν 12,05 δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα μόλις το 84,17% του συνόλου.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν το 2017 στα 4,05 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,75 δισ. ευρώ, ήτοι το 67,86% του συνολικού φόρου. Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν το 2017 στα 4,8 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 4,1 δισ. ευρώ, ήτοι το 86,69% του συνολικού φόρου.

Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν το 2017 σε 2,3 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 3,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 74,60% του συνόλου.

Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα το 2018 ήταν 10,1 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ εκείνης της χρονιάς ήταν 12,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα μόλις το 83,60% του συνόλου.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν το 2018 στα 3,63 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,48 δισ. ευρώ, ήτοι το 68,37% του συνολικού φόρου. Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν το 2018 στα 4,24 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 3,75 δισ. ευρώ, ήτοι το 88,45% του συνολικού φόρου.

Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν το 2018 σε 2,30 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 3,10 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 74,16% του συνόλου.

Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018.Ειδικότερα, ο συνολικά οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 11,9 δισ. ευρώ, ενώ στην ώρα τους καταβλήθηκαν στην εφορία τα 9,9 δισ. ευρώ, ήτοι το 83,35% του συνολικού ΦΠΑ.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 3,6 δισ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον τα 2,5 δισ. ευρώ, ήτοι το 68,64% του συνολικού φόρου.

Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στα 3,7 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 3,3 δισ. ευρώ, ήτοι το 88,95% του συνολικού φόρου.

Τέλος, οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 2,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 στο 74,27% του συνόλου.

Πρέπει να σημειωθεί πως η φορολογική συμμόρφωση στην ευρωζώνη είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη της Ελλάδος και κινείται πάνω από το 90%, ήτοι 10% υψηλότερα σε σχέση με τη χώρα μας. Εάν η Ελλάδα φθάσει τα επίπεδα αυτά, τότε ένα σημαντικό κομμάτι φόρων που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ δεν θα υπάρχει πλέον λόγος να επιβάλλεται!

(Visited 1 times, 1 visits today)
By