Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Χρέη στα ταμεία: 2.500 αιτήσεις την ημέρα για τις 120 δόσεις

Πάνω από 18.000 οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν καταθέσει αίτηση μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας προκειμένου ενεργοποιήσουν εκ νέου την ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι σε καθημερινή βάση υποβάλλονται περισσότερες από 2.500 αιτήσεις για αναβίωση της ρύθμισης από οφειλέτες που αναζητούν διέξοδο από τα χρέη τους στα ταμεία.

Σημειώνεται ότι η αναβίωση της ρύθμισης μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι ασφαλισμένοι προκαταβάλουν δύο από τις δόσεις που είχαν απολέσει. Επίσης, για να ανακτήσουν την ρύθμιση θα πρέπει να την έχουν απολέσει μέχρι τη 1η Φεβρουαρίου 2023, ενώ το σχετικό αίτημα θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ακόμη, σε περίπτωση που υπάρχουν και οφειλές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση έως 31/7/2023, η οποία θα πρέπει να τηρείται. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και εάν ο οφειλέτης έχει απολέσει πάγια ρύθμιση στο παρελθόν.

Για παράδειγμα ένας οφειλέτης στα ταμεία που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν. 4611/2019 (120 δόσεις) την οποία έχασε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στη ρύθμιση οφειλών ν.4738/2020 (β’ φάση εξωδικαστικού μηχανισμού), δεν μπορεί να ενταχθεί ξανά στην παλαιότερη ρύθμιση. Αντίθετα, ασφαλισμένος με χρέη στον ΕΦΚΑ που είχε υπαχθεί στη ρύθμιση ν.4611/2019 (120 δόσεις) την οποία απώλεσε και στη συνέχεια με αίτημά του εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση οφειλών μπορεί μετά από την υποβολή αίτησης, να επωφεληθεί εκ νέου στην παλαιότερη ρύθμιση. Με την αναβίωση της ρύθμισης οι προαναφερόμενες ανεξόφλητες δόσεις, με τους αντίστοιχους τόκους, μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης.

Με πιο χαμηλούς ρυθμούς τρέχει η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων, η οποία αφορά χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 3.500 αιτήσεις.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά ασφαλισμένους που την 1η Νοεμβρίου 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ παράλληλα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ και συνοδεύεται από ευεργετήματα όπως είναι η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και η δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, έχουν τη δυνατότητα να τις μετακυλήσουν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Παράλληλα, αν την 1η Νοεμβρίου 2021 έχουν ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

By