Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021

CNL ΑΕΔΟΕΕ: Στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Qualco

Η CNL Capital ανακοίνωσε ότι υπέγραψε μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Qualco. Στόχος της συνεργασίας είναι η αύξηση των διαθέσιμων (ξένων και ιδίων) κεφαλαίων της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών σκοπών της.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαχειρίστρια αυτής CNL ΑΕΔΟΕΕ υπέγραψε μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο Qualco.

Η παραπάνω στρατηγική συνεργασία τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης των τελικών – δεσμευτικών συμβάσεων και της έγκρισης από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και ρυθμιστικές αρχές) και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της CNL ΑΕΔΟΕΕ, ώστε αυτή να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα επιτυχημένη παρουσία της στην αγορά της εναλλακτικής χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το εύρος και οι λεπτομέρειες αυτής της στρατηγικής συνεργασίας θα καθοριστούν τους αμέσως επόμενους μήνες και θα αποτυπωθούν στις τελικές συμβάσεις, ο στόχος όμως είναι αυτή να συμβάλλει στην αύξηση των διαθεσίμων κεφαλαίων (ξένων και ιδίων) της CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ για την υλοποίηση των επενδυτικών σκοπών της, στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και στον εμπλουτισμό των πρωτοποριακών χρηματοδοτικών λύσεων που αυτή προσφέρει στην αγορά.

Ο Όμιλος Qualco, με εμπειρία άνω των 20 ετών, κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα του κύκλου ζωής της διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κύπρο, ο Όμιλος εξυπηρετεί πάνω από 70 οργανισμούς, σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως.

Σήμερα, ο Όμιλος Qualco απασχολεί πάνω από 500 εργαζόμενους, οι οποίοι καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης στρατηγικής συνεργασίας, η CNL ΑΕΔΟΕΕ και o Όμιλος Qualco διαβλέπουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην παροχή εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις.

Η CNL Capital ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις αναφορικά με την παραπάνω στρατηγική συνεργασία».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By