Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

όμιλος Qualco

Στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων εισέρχεται πιο δυναμικά, πλέον, ο όμιλος Qualco...

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση...

H Εταιρεία, μέχρι τούδε 100% θυγατρική της AstroBank...