Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

CPI: Υλοποίησε έργο στη ΔΕΗ για προμήθεια εκτυπωτικού εξοπλισμού

Η CPI A.E. ολοκλήρωσε την προμήθεια και εγκατάσταση εκτυπωτικού εξοπλισμού Sharp στη ΔΕΗ, για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των διοικητικών μονάδων του Οργανισμού πανελλαδικά.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκτυπωτικού της εξοπλισμού, η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και την 7ετή συντήρησή τους.

Η CPI καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, μειοδότησε σε 3 από τις 4 κατηγορίες του διαγωνισμού (μονόχρωμα Α3 μικρής και μεσαίας παραγωγής καθώς και έγχρωμα Α3) και ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By