Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023

Εκπτωτικός εξοπλισμός

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκτυπωτικού της εξοπλισμού, η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό...