Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Εγκρίθηκε από τους μετόχους της Eurobank η συγχώνευση με την Grivalia

Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση της Eurobank το σχέδιο-απόφαση συγχώνευσης με την Grivalia. Στη έκτακτη γενική συνέλευση προήδρευσε για πρώτη φορά ο νέος πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς.

Η συγχώνευση των Eurobank – Grivalia οδηγεί στην ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19% και στην περαιτέρω δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021.

Μιλώντας στην Γενική Συνέλευση ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας τόνισε πως ο τελικός στόχος είναι το 2021 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να έχει υποχωρήσει στο 8,8%, που θα είναι πλέον συγκρίσιμος με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα σηματοδοτεί την επιστροφή στην ευρωπαϊκή τραπεζική κανονικότητα.

Η συγχώνευση των Eurobank – Grivalia αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη της νέας σχηματιζόμενης οντότητας, καθώς ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ προβλέψεων έσοδα στα 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

Ο ενιαίος όμιλος που προκύπτει από την συγχώνευση στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By