Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Grivalia

Το έργο, με βάση τη σύμβαση που είχε υπογραφεί πέρυσι τον Απρίλιο μεταξύ της αναδόχου εταιρείας, της ΒΔ Επενδυτική...

Η συγχώνευση με τη Grivalia, που αποτελεί το πρώτο ορόσημο στον οδικό μας χάρτη...

H αγορά πλησίασε τις 777 μονάδες...

Η συγχώνευση των Eurobank – Grivalia οδηγεί στην ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα...

Οι βασικοί κίνδυνοι γύρω από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σχετίζονται με την ποιότητα του ενεργητικού και τις top line τάσεις...

Οι απαιτήσεις από τους εποπτικούς θεσμούς (SSM, EKT) αλλά και από τις χρηματιστηριακές αγορές είναι πλέον ανελαστικές.

Αν και είχε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ο επενδυτής εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα ανακάμψουν – Η πρόταση συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia Propertis θα φέρει την Fairfax Financial Holdings του Watsa στην πλειοψηφία των μετοχών ...

Σε διαγωνισμό που προκήρυξε η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑE, ειδικός εκκαθαριστής της ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, για την απόκτηση του 50% εξ’ αδιαιρέτου ενός ακινήτου επί της Λεωφ. Συγγρού 340, στην Καλλιθέα Αττικής πλειοδότησε ηGrivalia Properties ΑΕΕΑΠ. Το τίμημα για ...