Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Entersoft: Εξαγορά της Wedia – Μπαίνει στην αγορά του e-commerce

Tο 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας Wedia εξαγόρασε η Entersoft, όπως γνωστοποιεί η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο. Η σχετική συμφωνία αγοραπωλησίας υπεγράφη την 1η Μαρτίου κατόπιν σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Το συνολικό τίμημα της συμφωνία αγοραπωλησίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Το τίμημα θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στις 01 Μαρτίου 2021 υπεγράφη, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 26/02/2021, Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Εταιρικών Μεριδίων, δυνάμει του οποίου η Entersoft αγόρασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων (100%) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «WEDIA ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 27, με αριθμό ΓΕΜΗ: 009248401000 και Α.Φ.Μ. 997787301, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Το εταιρικό κεφάλαιο της WEDIA ΕΠΕ ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα θα χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, η Wedia είχε έσοδα περί τα 1,4 εκ ευρώ και θετικό καθαρό ταμείο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 1/3/2021 ήταν 29 άτομα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών digital marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της Entersoft για την πλήρη υποστήριξη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με αξιοποίηση του eCommerce, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναγκαία λογισμικά της εφοδιαστικής αλυσίδας σε omnichannel επίπεδο. Μετά την εξαγορά της Optimum και την ενίσχυση του τομέα software για Logistics, τώρα η Entersoft ενισχύει δυναμικά τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της στον τομέα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά ένας οργανισμός μπορεί να καλύψει συνολικά, με δικά του προϊόντα και υπηρεσίες, όλη την εμπειρία ενός καταναλωτή (customer journey), από την καμπάνια προώθησης προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής (business transaction), συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες User Experience, eCommerce, Logistics, CRM Analytics. και Digital Marketing.

Η Wedia έχει υλοποιήσει έργα σε επιχειρήσεις όπως οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, EUROLIFE FFH, MARKETING GREECE, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, LEASEPLAN, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΕ, ICAP ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ καθώς και πολλές άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By