Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, 2022

Entersoft

Σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 6,375 εκατ. ευρώ έναντι 4,192 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 52,1%...

Το συνολικό τίμημα της συμφωνία αγοραπωλησίας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ...