Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Επιπλέον ποσοστό 9,63% στην Forthnet αποκτά η BC Partners

Σε συμφωνία για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει το κράτος της Τυνησίας (μέσω των εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc.) στην Forthnet ήλθε η United Telecom, ελεγχόμενη από το γνωστό fund BC Partners.

Σύμφωνα με σχετικη ανακοίνωση της GO προς τις χρηματιστηριακές αρχές της Μάλτας όπου είναι εισηγμένη, συμφωνήθηκε η πώληση των 24.887.737 δικαιώματα ψήφου που κατέχει στην Forthnet, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,63% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας. Το τίμημα για την πώληση του 9,63% που κατείχε ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός της Τυνησίας και η GO ανήλθε σε 3,23 εκατ.ευρώ και αγοραστής είναι η Newco United Group Hellas S.A.R.L.

Πρόκειται για την εταιρεία που ήδη κατέχει ποσοστό 33,19% της Forthnet, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες για την πώληση της έκθεσής τους (δάνεια, ομολογίες κ.α.) στην τηλεπικοινωνιακή εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ανακοινωθεί πως θα εκδοθεί και κοινό ανακυκλούμενο ομολογιακό δάνειο (ΚΟΔ) έως και 27 εκατ.ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την NewCo United Group Hellas S.A.R.L., για ενδιάμεση χρηματοδότηση της Forthnet.

Με την συμφωνία εξαγοράς της Forthnet η BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου απέκτησε θέση μέσω της United Group θέση στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά. Η United Group αποτελεί έναν multi-play τηλεπικοινωνιακό και μιντιακό πάροχο σε έξι χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ελέγχεται από την BC Partners, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο των επενδύσεων που διαχειρίζεται παγκοσμίως επενδύσεις άνω των 23 δισ. ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια.

Ύστερα από την εξαγορά του ποσοστού των Τυνήσιων, η συμμετοχή της BC Partners θα ανέλθει στο 43% της Forthnet. Στην αγορά θεωρείται πως η BC Partners (United Group) θα εξετάσει να αποκτήσει και άλλες μειοψηφικές συμμετοχές που υφίστανται σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet.

Σημειώνεται πως έπειτα από την πρόσφατη μετατροπή των ομολογιών της Forthnet σε νέες μετοχές και την εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η BC Partners Holdings ενημέρωσε πως κατέχει, άμεσα και έμμεσα, 85.766.667 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 33,1957% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Επιπλέον, η συνδεδεμένη Newco United Group Hellas διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης (call option) για την απόκτηση συνολικά 58.473.079 της Forthnet, δικαιώματα που αντιστοιχούν στο 22,6318% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που σήμερα κατέχουν οι πιστώτριες τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Αττικής). Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης η Newco United Group Hellas θα κατέχει άμεσα 55,8275% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας (πέραν του 9,63% που απέκτησε από τη GO).

Κρούση σε Wind
Ως μεγαλύτερος μέτοχος μειοψηφίας στη Forthnet απομένει η Crystal Almond Holdings Limited, μητρική της Wind Ελλάς, με ποσοστό 14,06%. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν ήδη υπάρξει συζητήσεις μεταξύ BC Partners και Wind προκειμένου η τελευταία να πουλήσει τη συμμετοχή που διατηρεί στη Forthnet.

Περαιτέρω, στην εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία ποσοστό 9,63% διατηρεί η αραβικών συμφερόντων Massar Investments και με 2,77% συμμετέχει η Vodafone. Από τις πιστώτριες τράπεζες ποσοστό 10,09% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς, ποσοστό 8,11% η Εθνική, με 5,67% συμμετέχει η Alpha Bank, με 0,31% η Τράπεζα Αττικής, ενώ 6,52% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά και σε μικρότερους μετόχους. Οι συναλλαγές αυτές και όσες δρομολογούνται, εφόσον ολοκληρωθούν θα ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της εισηγμένης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By