Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

BC Partnerns

Σύμφωνα με σχετικη ανακοίνωση της GO προς τις χρηματιστηριακές αρχές της Μάλτας όπου είναι εισηγμένη, συμφωνήθηκε η πώληση των 24.887.737 δικαιώματα ψήφου....