Παρασκευή, 27 Μαΐου, 2022

Έρχεται ανανέωση εξπρές συμβάσεων ορισμένου χρόνου για χιλιάδες συμβασιούχους

«Παράθυρο» για ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου χιλιάδων συμβασιούχων με συνοπτικές διαδικασίες, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Σύμβασης για την λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ» που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η επίμαχη τροπολογία ορίζει πως η κατάρτιση διαδοχικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τον ίδιο εργαζόμενο στον ίδιο φορέα, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια (μέσω ΑΣΕΠ) καθίσταται αιτιολογημένη και δεν καταστρατηγεί το άρθρο 103 του Συντάγματος.

Με την ρύθμιση αυτή το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέτει στο περιθώριο τις περιοριστικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου, σύμφωνα με τις οποίες για την ανανέωση μιας σύμβασης πρέπει να μεσολαβεί τρίμηνο διάστημα, καθώς επίσης και ότι η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία: «Για τις συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, η οποία διενεργείται ή εποπτεύεται από το ΑΣΕΠ, το ανώτατο χρονικό διάστημα (συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων έως 24 μήνες) εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης ανεξαρτήτως, εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα».

Μάλιστα η εφαρμογή της διάταξης έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να συμεριλάβει και τους συμβασιούχους του 2016 « προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις κατάρτισης συμβάσεων βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας πριν από τη δημοσίευση του νόμου, για τις οποίες επίσης συντρέχουν απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις ή επιτακτικό δημόσιο συμφέρον».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By