Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

συμβασεις εργασιας

Πιο αναλυτικά, θα καταβληθούν συνολικά περί τα 104 εκατ. ευρώ σε 157.500 περίπου δικαιούχους...

Η αναλογία του δώρου που αντιστοιχεί στις μέρες κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν σε αναστολή...

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβάλλουν την δική τους υπεύθυνη δήλωση...

Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση

Η επίμαχη τροπολογία ορίζει πως η κατάρτιση διαδοχικής σύμβασης εργασίας